Faculty

Dr. Deepika Bhatnagar

Dr. Amit Dubey

Priyanka Sonwalkar

Dr.DeepikaBhatnagar

Kirti Agrawal

Pranay Joshi

Dr. Amit Dubey

Abhishek Nema

Abhishek Nema

Devesh Pandey

Vivek Sharma

Jay Jaiswal

Rishiraj Singh Panwar

Rishiraj Singh Panwar

Astha Jain

Astha Jain

Nikita Pal

Nikita Pal

Shiva Sunhare

Shiva Sunhare

Khushboo Israni

Khushboo Israni

M.K. Moyal

M.K.Moyal

Yamini Khandelwal

Umang Nalwaya

Umang Nalwaya

Akansha Goswami

Akansha Goswami

Taiyabi Remosinwala

Taiyabi Remosinwala

Sakshi Sharma

Sakshi Sharma

Shashi Bhushan Shukla

Shashi Bhushan Shukla

urmila

Urmila Malviya

NarayaniSaxena

Narayani Saxena

Jitendra Dhavane

JitendraDhavane

Surbhi Gupta

Surbhi Gupta

Ayush Ghelot

Ayush Ghelot

Mansi Jain

Mansi Jain

Rupali Birla

Rupali Birla

Sneha Singh

Sneha Singh

Hema

HemaSingh

Aadhar Jain

Aadhar Jain

Ashok Yadav

Devashish Taranekar

DevashishTaranekar

Rashi Mehta

Rashi Mehta

Shivani Gupta

Shivani Gupta

Sagar Soni

Sagar Soni

Ruhi Ajaz

Prerna Sharma

Prerna Sharma

Abhilasha

Dr. Abhilasha Dhande

Nobina Soni

NobinaSoni

Dr. Pushpendra Jain

Dr. Pushpendra Jain

Urvashi Munjar

Urvashi Munjar

Sandeep Kaur Khanuja

Sandeep Kaur Khanuja

Dr. Kshama Jaiswal Malviya

Dr. Kshama Jaiswal Malviya

Aditi Sojatia

Aditi Sojatia

Sonali Solanki Sharma

Sonali Solanki Sharma

SwatiPatil

Swati Patil

Mohit Jain

Gayatri Dabhi

Vijay Laxmi Poddar

Vijay Laxmi Poddar

Soyog GhoshDasttidar

Soyog Ghosh Dasttidar